Interim

Detacheringsmogelijkheden administratieve ondersteuning

U hebt als ondernemer graag dat alle administratieve processen gesmeerd lopen. U wilt zich hier niet druk over moeten maken. Maar soms kan het zijn dat u eigenlijk iemand extra nodig hebt die bij u administratieve ondersteuning biedt; als bijvoorbeeld door ziekte of tijdelijke extra drukte het administratieve werk vertraging oploopt of zelfs niet meer uitgevoerd kan worden.

Ook hiervoor kunt u bij Olff & Partners terecht. Wij hebben gekwalificeerde mensen die u juist die extra ondersteuning kunnen bieden in deze situaties. Wij bieden ook op het gebied van administratief personeel de oplossing voor wat u afleidt van datgene waar u goed in bent: ondernemen.